ต้อนรับองค์กร SOFRECO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาการดำเนินงาน สสน.

25/11/2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล, นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน เเละนางศรีสุดา สุขสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กร SOFRECO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ รวมทั้งรูปแบบการจัดการน้ำชุมชน ของ สสน.

ข่าวอื่นๆ