ต้อนรับองค์กร SOFRECO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาการดำเนินงาน สสน.

25/11/2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล, นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน เเละนางศรีสุดา สุขสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กร SOFRECO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ รวมทั้งรูปแบบการจัดการน้ำชุมชน ของ สสน.

ต้อนรับองค์กร SOFRECO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ศึกษาการดำเนินงาน สสน.

ข่าวอื่นๆ