สสน.ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562

19/10/2019

วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นตัวแทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ “” ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this: