สสน.พบผู้เเทนสปป.ลาว พร้อมสรุปภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ในพื้นที่

08/10/2019

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2562   (.) โดย นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ . และ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ เพื่อร่วมประชุม กับผู้แทนเจ้าหน้าที่เมืองสังข์ทอง, เจ้าหน้าที่กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ., คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านใหญ่นาเจริญ เมืองสังข์ทอง และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านไฮ เมืองไซยธานี

เพื่อสรุปภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ในพื้นที่ การเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค และการเกษตร ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบ้านใหญ่นาเจริญ และคณะกรรมการบ้านไฮ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และร่วมศึกษาดูงานทั้ง 2 พื้นที่

คะแนนเต็มจาก 5 / 5. จำนวนผู้โหวต 1

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: