สสน. จับมือ ดีป้า วางเป้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาน้ำท่วม

13/06/2022

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองอัจฉริยะ” โดยมี ดร. รองผู้อำนวยการ และ ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. พร้อมด้วย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ และ ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ดีป้า ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.สุทัศน์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากความตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ทันสมัยมาบูรณาการ ประยุกต์ใช้พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลด้านน้ำ และใช้งานแบบจำลองภูมิประเทศแบบ 3 มิติ ร่วมกับคู่เสมือนดิจิทัล (Digital Twin) จะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สสน. และ ดีป้า จะร่วมดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ‘เชิงรุก’ เพื่อเฟ้นหานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในมิติของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่านการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Smart Water Solutions) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้ เป็นมิติใหม่ของความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรม ‘เชิงรุก’ ที่นอกจากจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจขององค์กรแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำนั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดด้านของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ ที่ปัจจุบันดีป้าทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

“การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) จะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในเมืองต่อไป”

ทั้งนี้ สสน. และ ดีป้า ภายใต้การรวมทีมเฉพาะกิจในชื่อ “Hydrogence” (มาจากคำว่า Hydro และ ซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่าน้ำ และ Gence ซึ่งมาจากคำว่า Intelligence หมายถึง ความเฉลียวฉลาด) ได้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในชื่อเดียวกันที่เชื่อมโยงข้อมูลน้ำ ก่อนทำการประมวลผลคาดการณ์ปริมาณน้ำเพื่อควบคุมการไหลของน้ำแบบอัตโนมัติ เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

โดยมีการใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับทดสอบทดลอง ซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Community Choice Award ที่ตัดสินจากคะแนนโหวตของประชาชนทั่วไป จากการแข่งขันแฮคกาธอนในรายการ MindSphere Future World Series ภายใต้หัวข้อ “อนาคตของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” (Future Water Hack) ที่จัดขึ้นภายในงาน Expo 2020 Dubai เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เหนือผู้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งล้วนแต่เป็นสตาร์ทอัพชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 90 ทีม

ข่าวอื่นๆ