สสน.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

07/02/2022

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีบุคลากร สสน. จำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ 

ข่าวอื่นๆ