สสน.เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

10/01/2022

วันที่ 8 มกราคม 2565 บุคลากรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. และบุคคลในครอบครัว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (Moderna) เข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4
ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร สสน.


ข่าวอื่นๆ