ดร.สุทัศน์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9 เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และเจ้าหน้าที่ สสน. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2564โดยมี ศ.(พิเศษ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทรัชกาลที่ 4 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวอื่นๆ