สสน.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง มุ่งสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล

21/06/2021

วันที่ 18 มิถุนายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม “ สำนักงาน ป.ป.ช.” (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti – Corruption Museum) ภายใต้โครงการดูงานเกี่ยวกับการสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรเป็นตัวเเทนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน

ข่าวอื่นๆ