สสน.รวมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 5 ธันวาคม 2563

04/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เข้าร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานพระราชวังดุสิต

สสน.รวมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 5 ธันวาคม 2563
สสน.รวมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 5 ธันวาคม 2563
พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา

ข่าวอื่นๆ