สสน.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

02/07/2020

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (.) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใต้โครงการดูงานเกี่ยวกับการสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล

คะแนนเต็มจาก 0 / 5. จำนวนผู้โหวต 0

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this: