ต้อนรับ ผู้บริหาร ADPC - ทีมนักวิจัย NASA - ม.เกษตร - AIT หารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยี สสน.

18/06/2024

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และทีมนักวิจัยจาก National Aeronautics and Space Administration (NASA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อร่วมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและสำรวจความชื้นในดิน น้ำท่วม น้ำแล้ง รวมไปถึงระบบการคาดการณ์ภาพอากาศรายฤดูกาลย่อย

โดยทั้ง ADPC และ สสน. ได้มีการนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการตรวจวัดและงานวิจัยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคต

ข่าวอื่นๆ