ดร.รอยบุญ ร่วมวันเกษตรก้าวหน้า 2566 พร้อมนำเสนอการจัดน้ำรับภัยแล้ง

25/12/2023

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมงานสัมนา “วันเกษตรก้าวหน้า 2566 เทคโนโลยีทันสมัย การจัดการเหมาะสม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน“ พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรับภัยแล้ง” โดยได้นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จการบริการจัดการน้ำ ของชุมชนบ้านแม่ขมิง จังหวัดแพร่, ชุมชนโนนแต้ จังหวัดชัยภูมิ และชุมชนป่าภูถ้ำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างความสำเร็จที่ สสน. ทำร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ในโครงการ “บัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง” ได้เเก่ ชุมชนบ้านตองเก้า จังหวัดเชียงราย และ ชุมชนบ้านปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ สสน. ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน โดยนำเสนอเรื่อง Thai Water Mobile Application และการจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ ณ ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม

ข่าวอื่นๆ