ดร.รอยบุญ นำชมผลงานวิจัย เทคโนโลยี - นวัตกรรมในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 23 

18/12/2023

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 23 จังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อว. เพื่อยกระดับการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นผู้แทน สสน. นำเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมี นายพิชาญ ทิพวงษ์ ผู้ประสานงานลุ่มน้ำชี ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมนำเสนอเทคนิคและผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลศรีสว่าง ชุมชนตำบลภูเขาทอง และชุมชนวังยาว วังเจริญ

ข่าวอื่นๆ