เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เยี่ยมชม สสน. พร้อมเรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมรับมือล่วงหน้า-ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

05/09/2023

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนเครือข่ายของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงาน ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ และการใช้งานข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

โดยเรียนรู้การประยุกต์ใช้งานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำในเชิงลึก ที่เชื่อมโยงการวิเคราะห์พร้อมกันหลายชุดข้อมูล พร้อมทั้งได้ใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน มาวิเคราะห์และประเมินพื้นที่ฝนตกหนักและเสี่ยงอุทกภัย จากร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านประเทศไทยในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการเหนี่ยวนำจาก “พายุเซาลา”

จากการเรียนรู้ร่วมกันครั้งนี้ ทำให้เครือข่ายของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำได้อย่างแม่นยำและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้า เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นๆ