สสน. เดินหน้าขยายความร่วมมือ ม.ราชภัฏ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG

04/09/2023

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ สสน. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและเยี่ยมชมนิทรรศการอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG” ว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ริเริ่มโดยประเทศไทย และถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตินับแต่ปี 2564 เเละได้รับการยอมรับในระดับชาติ โดยในการประชุม APEC ที่ผ่านมา ผู้นำทั้ง 21 ชาติ ได้ให้การรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วย เศรษฐกิจ BCG เนื่องจากมีจุดแข็งคือครอบคลุมทั้ง 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ด้านชีวภาพ (Bio) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) ด้านการผลิตสีเขียว (Green) ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ ควบคู่กับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้

ทั้งนี้ภายในงานมีผู้บริหาร อว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฎกว่า 38 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่ง สสน. พร้อมขับเคลื่อนเตรียมเดินหน้าขยายความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎในพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนบน “นำร่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี”

ข่าวอื่นๆ