สสน. ต้อนรับ ผู้แทน MIT - ธ.กรุงเทพ - ส.อ.ท. - มวล. - มก. เยี่ยมชมเเละหารือการดำเนินงานร่วมกัน

04/09/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. นำโดย ดร.รอยล จิตรดอน ที่ปรึกษา คุณวิชัย อัศรัสกร ประธานบอร์ด ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ธนาคารกรุงเทพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เยี่ยมชมเทคโนโลยีและร่วมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำโดยการประยุกต์ใช้ System Science และวางแผนงานที่จะดำเนินงานร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการเกษตร ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน

ข่าวอื่นๆ