สสน. จัดสัมมนา “การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ”

04/09/2023

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. โดยฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ” ภายใต้โครงการ “พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก” และ “โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม” โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในงานมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล และคณะผู้บริหาร สสน. และผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กล่าวบรรยายหัวข้อ “ข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย” เข้าร่วมงานสัมมนา ณ ห้องประชุม จามจุรี บอลล์รูม B ชั้น M โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมบรรยายในหัวข้อที่ต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) DHI ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก และรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ จากหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง


จากนั้นวันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางไปศึกษาดูงานเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก ณ Space Krenovation Park GISTDA อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และศึกษาดูงานเทคโนโลยีการตรวจวัดปริมาณฝนภาคพื้นดิน สถานีโทรมาตรสำนักสงฆ์โสธรรมนิมิต (ONEO64)

ข่าวอื่นๆ