สสน.ร่วมกับ DTI สปป.ลาว ลงนาม MOU นวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ-การเกษตร

11/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน พร้อมด้วย ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ รองผสสน. เเละคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ร่วมกับ กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม Department of Technology and Innovation หรือ DTI แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมีวัตถุประสงค์ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและการเกษตร รวมถึงพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริง ในระดับท้องถิ่น ชุมชน และองค์กร/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นๆ