สสน.ต้อนรับผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมเเละแลกเปลี่ยนงานวิจัยเรดาร์บริหารจัดการน้ำ

02/06/2023

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก International River Interface Cooperative (iRIC) ประเทศญี่ปุ่น, บริษัท TOSHIBA ประเทศญี่ปุ่น, และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านเรดาร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงร่วมหารือถึงความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

ข่าวอื่นๆ