ดร.สุทัศน์ ร่วมประชุม General Assembly มุ่งเน้นลดความเสี่ยงด้านน้ำ-อากาศด้วยกรอบธรรมชาติ

30/05/2023

วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะ เข้าร่วมประชุม General Assembly RECONECT (Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงด้านน้ำและสภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ Nature Based Solutions (NBS) ที่ออกแบบอย่างสมดุลระหว่าง คน--ธรรมชาติ (People-Water-Nature) ณ เมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี จากนั้นวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมศึกษาดูงานตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยใช้ธรรมชาติใน Hamburg

ในงานนี้ เจ้าหน้าที่ สสน. ได้นำเสนอความก้าวหน้าพื้นที่ศึกษาของประเทศไทยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลัก นำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นๆ