สสน. ร่วมกับ สผ.-ทช. จับมือ จท. จัดบรรยายพิเศษ “ระดับน้ำทะเลสุดขั้วของประเทศไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก เนเธอร์แลนด์

15/03/2023

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมเจ้าท่า (จท.) จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “ระดับน้ำทะเลสุดขั้วของประเทศไทย (Extreme Sea Levels for Thailand)” ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร สสน.

โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Roshanka Ranasinghe ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงด้านชายฝั่งจาก IHE Delft Institute for Water Education ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Ms.Khin Nawarat, Ph.D. Candidate of Coastal and Urban Risk & Resilience Department (IHE Delft, Netherlands) โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 ท่าน จาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Asian institute of technology สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย มูลนิธินภามิตร และ สสน.

ข่าวอื่นๆ