สสน.ร่วมนำเสนองานวิจัย-การพัฒนาแบบจำลอง ในงาน i-CoAST2023 ประเทศเกาหลีใต้

27/02/2023

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้รับเกียรติเป็น Conference ambassador ของงานประชุมวิชาการ i-CoAST2023 International Conference on Aquatic Science & Technology ที่เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้

โดย ดร.สุทัศน์ฯ และนักพัฒนาแบบจำลองของ สสน. ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ เหลืองดิลก และนางสาวคชาภรณ์ เจตนาวณิชย์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในหัวข้อการพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์คลื่นซัดฝั่งในอ่าวไทยและเทคโนโลยีการตรวจวัดทางทะเล เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ

ข่าวอื่นๆ