สสน.ร่วมงาน HADR TTX พร้อมบรรยายหัวข้อ ระบบการแจ้งเตือนภัย

27/02/2023

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ระบบการแจ้งเตือนภัย (Notifications and Early Warnings)” ในการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 23 ในส่วนการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief Table Top Exercise : HADR TTX) ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


โดยนางสาวฮานีซ๊ะ มูซอ เป็นผู้แทน สสน. นำเสนอระบบสารสนเทศด้านน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน ภายใต้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้ภาคีทั้ง 52 หน่วยงาน มาประยุกต์ใช้เพื่อติดตาม วิเคราะห์ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้ลดผลกระทบและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นๆ