สสน. ร่วมกับ สวทช. ลงนาม MOU วิจัย พัฒนาวิทยาการระบบและนวัตกรรม สนับสนุนจัดการน้ำ เกษตร และพลังงาน

06/02/2023

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาวิทยาการระบบและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เกษตร และพลังงานของประเทศ” ระหว่าง สสน. เเละ สวทช. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านวิทยาการระบบ (System Science) เป็นสหวิทยาการ เพื่อเข้าใจระบบของธรรมชาติจากง่ายจนถึงซับซ้อน โดยอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

ข่าวอื่นๆ