ดร.สุทัศน์ ร่วมงาน SERVIR-Southeast Asia จ.ชลบุรี

26/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ จาก สสน. ได้เกียรติรับเชิญจาก The Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) พร้อมทั้ง USAID, and NASA เข้าร่วมงาน SERVIR-Southeast Asia ณ The Space Inspirium จังหวัดชลบุรี โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้แต่ละประเทศตระหนักถึงภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในการเฝ้าระวังพิบัติที่จะเกิดขึ้น

ข่าวอื่นๆ