สสน.จัดกิจกรรม “สอนน้องรู้น้ำปี 4” ส่งต่อความรู้ข้อมูลน้ำสู่ภาคการศึกษา

27/09/2022

วันที่ 20-22 กันยายน 2565 ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดกิจกรรมในโครงการ “ ปีที่ 4” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลน้ำของประเทศสู่ภาคการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักลักษณะและพฤติกรรมของข้อมูลน้ำ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค จากการใช้ข้อมูลน้ำของประเทศในภาคการศึกษา รวมทั้งแนะนำเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับประยุกต์ใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ โดยปีนี้ สสน. ได้จัดกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

สามารถชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม รวมถึงวีดีโอการบรรยายและการร่วมทำกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ facebook สอนน้องรู้น้ำ (คลิกที่นี่)

ข่าวอื่นๆ