ต้อนรับ สภาพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ จ.น่าน ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย ว และ ท ตามแนวพระราชดำริ

19/09/2022

วันที่ 19 กันยายน หรือ สสน. ร่วมต้อนรับ คุณวรรณภา คล้ายสวน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คณะเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย ว และ ท ตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านดงผาปูน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

คณะดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะกรรมการน้ำชุมชนบ้านดงผาปูน ผู้ประสานงานลุ่มน้ำน่าน ในเรื่องการดูแลและอนุรักษ์ป่าชุมชน การฟื้นเขาหัวโล้น และ การขยายผลการจัดการทรัพยากร ดินน้ำป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ข่าวอื่นๆ