สทนช.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จับมือ สสน. ใช้ MMS สำรวจคันกั้นน้ำเจ้าพระยา

05/09/2022

วันที่ 4 กันยายน 2565 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน, ปภ, และ สสน. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 2565 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ณ แนวผนังกั้นน้ำ และแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ปทุมธานี และเทศบาลตำบลบางขะแยง ให้การต้อนรับและบรรยายการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมตรวจดูการทำงานและผลการดำเนินงานระบบสำรวจภูมิประเทศความละเอียดถูกต้องสูง (Mobile Mapping System) หรือ MMS ที่พัฒนาโดย สสน. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำรวจเเละจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ ผลิตแผนที่รายละเอียดสูง เพื่อติดตาม สำรวจ ตรวจสอบความพร้อมของคันกั้นน้ำหรือคันดินบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา สำหรับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการเร่งซ่อมแซมจุดที่ชำรุด เเละเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวบริเวณพื้นที่ต่ำกว่าถนนเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าพื้นที่ชุมชน รวมถึงวางแผนการเสริมคันกั้นน้ำถาวรบริเวณเกิดน้ำท่วมซ้ำเป็นประจำทุกปี โดย สสน. ได้ดำเนินการสำรวจไปแล้วประมาณ 70 กม. พบจุดที่ทรุดตัวต่ำกว่าถนน 14 จุด ซึ่งได้เผยเเพร่ในรูปแบบ แผนที่ 3 มิติแบบออนไลน์


ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งใน การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565-2566 ตามมติ ครม.อนุมัติงบกลาง ให้กับ 5 กระทรวง 13 หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สสน. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสำรวจด้วยระบบ MMS รอบบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด 2 ฝั่ง ตั้งเเต่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ 1,900 กม.

ข่าวอื่นๆ