วสท. เยี่ยมชมพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ กับ สสน.

08/08/2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน. และหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

โดยมี ผู้อำนสนการฝ่านนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้นำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำของ สสน. ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2 และเข้ารับฟังบรรยาย ณ ห้องบัญชาการ ชั้น 2

ข่าวอื่นๆ