สสน.จัดประชุม AHC ครั้งที่ 4 ร่วมหารือ 8 ประเทศอาเซียน ติดตามความก้าวหน้าพัฒนา “คลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน”

16/06/2021

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และประธานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน พร้อมทั้งผู้บริหาร สสน. เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน (AHC) ครั้งที่ 4 ผ่านทางออนไลน์ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 8 ประเทศ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ หารือแผนการดำเนินงาน และความร่วมมือในการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียนร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ