สสน.หารือแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนระดับอาเซียน

26/06/2020

วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 09.00 – 11.00 น. ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) เข้าร่วม Live Chat กับอาเซียน ในหัวข้อ “Hydroinformatic’s FUTURE in ASEAN; collaboration in building an ecosystem for good practices toward sustainable development community”

เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระดับอาเซียน

ทั้งนี้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ACIOA/videos/1105365999847496/

ข่าวอื่นๆ