สสน. ขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” มอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้ที่กระทำความดี และส่งเสริมคุณธรรม

03/07/2024

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้ที่กระทำความดี และส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในแต่ละฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2567

โดยมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูผู้ที่กระทำความดี และส่งเสริมคุณธรรมทั้งสิ้น 7 ราย นอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่าง และให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ฝ่ายที่ได้รับประกาศนียบัตรได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)

ข่าวอื่นๆ