ดร.สุทัศน์ วางพุ่มถวายราชสักการะ ในหลวง ร.4 ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

20/10/2022

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสน. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวอื่นๆ