สสน.จัดประชุม AHC ครั้งที่ 5 สรุปการดำเนินงาน พร้อมเสนอแผนสอดรับการประยุกต์ใช้ข้อมูลน้ำ-เทคโนโลยี

20/12/2021

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และประธานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน พร้อมทั้งผู้บริหาร สสน. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน (AHC) ครั้งที่ 5

เพื่อสรุปการดำเนินงานร่วมกัน และได้นำเสนอแผนกิจกรรมใหม่ที่สอดรับกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลน้ำและเทคโนโลยี เป็นการต่อยอดความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งส่งมอบตำแหน่งประธานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียนให้แก่ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ต่อไป

ข่าวอื่นๆ