สสน.ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2564

18/12/2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. คุณณรงค์รัชต์ ธเนศวร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทน ผสสน. พร้อมด้วยบุคลากรเเละเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีกิจกรรมบำรุงต้นไม้ทรงปลูก ณ สวนวรุณาวัน สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การเก็บวัชพืชและขยะ ทำความสะอาดถนน การจัดเก็บผักตบชวา ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร สสน.

ข่าวอื่นๆ