สสน.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

14/11/2019

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00-10.00 น. ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน เป็นตัวเเทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ