สสน.ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13/10/2019

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00- 20:00น. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข่าวอื่นๆ